Astianpesukoneet

Yleistä - Uutta 1.3.2021:

Energiamerkinnän avulla kuluttaja voi vähentää omaa ympäristövaikutustaan (ja säästää rahaa), sillä ne auttavat valitsemaan tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa.

Merkintä kannustaa myös valmistajia panostamaan ja investoimaan energiatehokkaampaan tuotesuunnitteluun.

Energiamerkintään liittyvät uudet vaatimukset tulevat toivottavasti kasvattamaan energiatehokkaiden tuotteiden myyntiä.

Näin ne voivat toimia hyvänä lähtökohtana EU:n tavoitteelle, jonka tarkoituksena on saavuttaa 20 prosentin säästöt energiankäytössä.

Energiamerkinnän avulla tuotteen energiankulutus ilmoitetaan asteikolla A–G. A (vihreä) on energiatehokkain ja G (punainen) vähiten energiatehokkain luokka.

Uusi asteikko korvaa vanhan asteikon, joka sisälsi esimerkiksi luokat A+, A++ ja A+++.

Parasta luokitusta on nyt vaikeampi saavuttaa aiempaan A+++-merkintään verrattuna.

 

Astianpesukoneiden energiatehokkuusmerkintä perustuu Eco-ohjelmaan*.

Standardoitua testikuormitusta on mukautettu käyttäjien todellisten tottumusten mukaisesti. Esimerkiksi muoviastioiden ja kattiloiden määrää on lisätty, joten käyttö vastaa realistisemmin tämän päivän kuluttajien tottumuksia.

Kuivausteho on poistettu merkinnästä, ja se on korvattu Eco-ohjelmaan* perustuvalla ohjelman keston tiedolla.

Astianpesukoneiden energiamerkintä perustuu jatkossa 100 pesukertaan vuosittaisen kulutuksen sijaan, joka oli aiemmin 280 pesukertaa.

Energiamerkinnässä olevan QR-koodin avulla kuluttaja pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan (European Registry for Energy Labelling) katsomaan lisätietoja tuotteesta.

Tässä palvelussa on helppo hakea ja vertailla energiamerkittyjä tuotteita.

Uusi energiamerkintä:

1. Tuotteen QR-koodi, josta pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan katsomaan kyseisen mallin tietoja. Kuvake on QR-koodi (verkkokuvio).

2. Tuotteen energiatehokkuusluokka. Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka.

3. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) 100 pesukertaa kohti, kun Eco-ohjelma* on valittuna.

4. Tuotteen täyttömäärä astiastojen määrässä mitattuna, kun Eco-ohjelma* on valittuna. Koneen täyttömäärä pesukertaa kohti määritellään astiastojen määränä. Astiasto sisältää ennalta määritetyn määrän lautasia, laseja, ruokailuvälineitä ja tarjoiluastioita. Täyttömäärä osoitetaan kuvakkeella, jossa on laseja ja lautasia.

5. Tuotteen vedenkulutus litroina pesukertaa kohti, kun Eco-ohjelma* on valittuna. Kuvakkeessa on hana.

6. Tuotteen ohjelman kesto tunteina ja minuutteina, kun Eco-ohjelma* on valittuna. Kuvakkeessa on kello ja nuoli.

7. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A). Melutaso desibeleinä, dB (A). Mitä suurempi arvo, sitä enemmän melua laite tuottaa. Asteikko on logaritminen, mikä tarkoittaa, että kuuden desibelin ero tuntuu äänen kaksinkertaistumisena. Uusi merkintä sisältää myös mitatun ääniarvon luokituksen asteikolla A–D. Kuvakkeessa on kaiutin ja ääniaaltoja.

Tämän lisäksi on saavutettava vähimmäisvaatimukset puhdistus‑ ja kuivaustehon suhteen. Tämä tieto ei näy energiamerkinnässä, mutta se löytyy tuotetiedoista.

Vanha energiamerkintä:

1. Tuotteen energiatehokkuusluokka.

2. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) vuodessa. Energiankulutus vuodessa 280 pesukertaa kohti.

3. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A). Kuvakkeessa on kaiutin ja ääniaaltoja.

4. Tuotteen täyttömäärä astiastojen määrässä mitattuna. Täyttömäärä osoitetaan kuvakkeella, jossa on ruokailuvälineitä, laseja ja lautasia.

5. Tuotteen kuivausteho asteikolla A–G, jossa A tarkoittaa kuivinta luokitusta. Kuvakkeessa on levy ja lämmityskierukka.

6. Tuotteen vedenkulutus litroina vuodessa. Vedenkulutus vuodessa 280 pesukertaa kohti. Kuvakkeessa on hana.

Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ):

Mikä on Eco-ohjelma?

Klikkaa laajentaaksesi

Millaisia astioita astianpesukoneiden testauksessa käytetään?

Klikkaa laajentaaksesi

Mikä on QR-koodi?

Klikkaa laajentaaksesi

Millainen on energiatehokkuusluokituksen asteikko?

Klikkaa laajentaaksesi

Miten energiankulutus lasketaan?

Klikkaa laajentaaksesi

Mitä täyttömäärällä tarkoitetaan?

Klikkaa laajentaaksesi

Mitä vedenkulutus tarkoittaa?

Klikkaa laajentaaksesi

Mitä ohjelman kesto tarkoittaa?

Klikkaa laajentaaksesi

Miten äänitaso määritetään?

Klikkaa laajentaaksesi