Kylmälaitteet

Yleistä - Uutta 1.3.2021:

Energiamerkinnän avulla kuluttaja voi vähentää omaa ympäristövaikutustaan (ja säästää rahaa), sillä ne auttavat valitsemaan tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa. Merkintä kannustaa myös valmistajia panostamaan ja investoimaan energiatehokkaampaan tuotesuunnitteluun.

Uusien energiamerkintävaatimusten tarkoituksena on kasvattaa energiatehokkaiden tuotteiden myyntiä. Näin ne voivat toimia hyvänä lähtökohtana EU:n tavoitteelle, jonka tarkoituksena on saavuttaa 20 prosentin säästöt energiankäytössä.

Energiamerkinnän avulla tuotteen energiankulutus ilmoitetaan asteikolla A–G. A (vihreä) on energiatehokkain ja G (punainen) vähiten energiatehokkain luokka.

Uusi asteikko korvaa vanhan asteikon, joka sisälsi esimerkiksi luokat A+, A++ ja A+++. Parasta luokitusta on nyt vaikeampi saavuttaa aiempaan A+++-merkintään verrattuna. Uutta luokitusta sovelletaan jääkaappeihin ja pakastimiin 1.3.2021 alkaen.

Jääkaappien ja pakastimien energiatehokkuusluokitus perustuu uusiin vakio-olosuhteisiin. Asteikko ulottuu A:sta (energiatehokkain) G:hen (vähiten energiatehokkain). Merkinnät antavat tietoja lokeroiden täyttömäärästä ja laitteen melupäästöistä.

Energiamerkinnässä olevan QR-koodin avulla kuluttaja pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan (European Registry for Energy Labelling) katsomaan lisätietoja tuotteesta. Tämän palvelun avulla voit helposti hakea ja vertailla energiamerkittyjä tuotteita. Ekosuunnitteluvaatimukset koskevat kotitalouskäytössä olevia, sähköverkkoon kytkettyjä jääkaappeja ja pakastimia, joiden tilavuus on enintään 1 500 litraa. Vaatimuksia sovelletaan myös tuotteisiin, jotka myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön tai joita käytetään muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden jäähdytykseen. Näitä vaatimuksia sovelletaan (verkkovirtaan kytkettyihin) sähköjääkaappeihin sekä kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pakastimiin, jotka voivat olla myös akkukäyttöisiä.

Ekosuunnitteluvaatimukset eivät koske jääkaappeja ja pakastimia, jotka toimivat pääasiassa muulla energialähteellä kuin sähköllä. Näitä ovat esimerkiksi nestekaasu, kerosiini ja biodiesel tai akut. Vaatimuksia ei sovelleta mittatilaustyönä valmistettuihin jääkaappeihin ja pakastimiin. Niitä ei myöskään sovelleta jääkaappeihin ja pakastimiin, joiden päätoiminto on jokin muu, kuten jääkoneet tai jäähdytettyjen juomien myyntiautomaatit.

Uusi energiamerkintä:

1. Tuotteen QR-koodi, josta pääsee suoraan eurooppalaiseen EPREL-tietokantaan katsomaan kyseisen mallin tietoja. Kuvake on QR-koodi (verkkokuvio).

2. Tuotteen energiatehokkuusluokka. Energiatehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A–G, jossa A on energiatehokkain ja G vähiten energiatehokkain luokka. 

3. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) vuodessa (mitattuna uusissa vakio-olosuhteissa). 

4. Tuotteen kaikkien pakastelokeroiden kokonaistilavuus litroina. Tilavuuden kuvakkeessa on lumihiutale.

5. Tuotteen kaikkien jääkaappilokeroiden kokonaistilavuus litroina. Tilavuuden kuvakkeessa on maitopullo.

6. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A). Kuvakkeessa on kaiutin ja ääniaaltoja.

Vanha energiamerkintä:

1. Tuotteen energiatehokkuusluokka. 

2. Tuotteen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) vuodessa. 

3. Tuotteen äänitehotaso (melu) desibeleinä, dB (A). Kuvakkeessa on kaiutin ja ääniaaltoja.

4. Tuotteen kaikkien pakastelokeroiden kokonaistilavuus litroina. Tilavuuden kuvakkeessa on lumihiutale.

5. Tuotteen kaikkien jääkaappilokeroiden kokonaistilavuus litroina. Tilavuuden kuvakkeessa on maitotölkki.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on QR-koodi?

Klikkaa laajentaaksesi

Millainen on energiatehokkuusluokituksen asteikko?

Klikkaa laajentaaksesi

Miten energiankulutus lasketaan?

Klikkaa laajentaaksesi

Mitä tilavuudella tarkoitetaan?

Klikkaa laajentaaksesi

Miten melupäästöt määritetään?

Klikkaa laajentaaksesi