Kuluttajien valinta:

UPO on Suomen luotetuin iso keittiökonemerkki

UPO on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa jo kymmenennen kerran Suomen luotetuimmaksi isoksi keittiökonemerkiksi.

Omassa kategoriassaan UPO sai Suomessa 16 % maininnoista. Tutkimuksen mukaan alle 50-vuotiaat luottavat hieman useammin Upoon kuin yli 50-vuotiaat.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin, jonka jälkeen he arvioivat sen neljää eri ominaisuutta asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva ja kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen.

Yhdettätoista kertaa toteutettu tutkimus on yksi suurimmista Euroopassa tehtävistä kuluttajatutkimuksista. Mukana oli 16 maata ja vastaajia yhteensä 33 005. Suomessa kyselyyn vastasi 2 999 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Otos poimitaan väestöä edustavasti ja lopulliset tulokset painotetaan iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 35 eri tuoteryhmässä, joista yksi oli iso keittiökonemerkki. Tutkimus tehtiin Suomessa ensimmäistä kertaa nettikyselynä, aiempina vuosina menetelmänä on ollut kirjekysely.

Lisätietoa Suomen tuloksista löytyy internet-osoitteesta: www.luotetuinmerkki.fi
Lisätietoja eri maiden tuloksista ja trendeistä vuosina 2001-2011 on saatavilla myös internetosoitteessa: www.rdtrustedbrands.com/trusted-brands/