Tietosuojalauseke

UPO sitoutuu tarjoamaan yritysten verkkopalveluja ja -ratkaisuja käyttäville rekisteröidyille henkilötietojen riittävän luottamuksellisuus-, saatavuus- ja koskemattomuustason.

Kerätyt henkilötiedot ja henkilötietojen käsittely suoritetaan asianmukaisia fyysisiä ja loogisia turvatoimia noudattaen. Jos henkilötietoja kerätään ja käsitellään suostumuksella, tietoja käsitellään siihen saakka, kunnes rekisteröity ilmoittaa yritykselle selkeästi peruuttavansa suostumuksensa.

Mitään kerättyjä henkilötietoja ei siirretä mihinkään kolmanteen maahan.

Kaiken pääsyn henkilötietoihin hyväksyy Gorenje GSI, d.o.o. -yritys, ja ne ovat saatavilla vain valtuutetulle henkilöstölle. Tallennetuille henkilötiedoille ei suoriteta automaattista käsittelyä tai profilointia.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen hallinnasta ja käsittelystä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen gdpr(at)gorenje.com.

Kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien väärinkäytösten osalta, jotka koskevat Gorenje GSI, d.o.o.:n henkilötietojen käsittelyä ja hallintaa, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun henkilötietoviranomaiseen:


Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi


Henkilötietoseloste