Näin käsittelemme henkilötietoja

Olemme keränneet henkilötietojasi, kun rekisteröidyit UPOn G.5 Quality Service -palvelun käyttäjäksi.

Siksi ilmoitamme tietosuoja-asetuksen1 artiklassa 13 edellytetyt tiedot.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Gorenje Group Nordic A/S on sinusta rekisteröimiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yhteystietomme:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
Y-tunnus: 56216111
Puhelinnumero: 36721144
Sähköpostiosoite: marketing@gorenjegroup.com

Olemme valinneet tietosuojavaltuutetun. Hänen yhteystietonsa:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Puhelinnumero: +386 3 899 1093
Sähköpostiosoite: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Henkilötietojen käsittelemisen tarkoitus ja oikeudelliset perusteet


Käsittelemme näitä henkilötietoja antaaksemme käyttöön G.5 Quality Service -palvelumme ja myöntääksemme henkilökohtaisia takuutodistuksia. Tällainen käsitteleminen perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään b, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi.

Lisäksi käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta UPO antaa Trustpilot-ilmoituksia. Tällainen käsitteleminen perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 pykälään f, jonka mukaan henkilötietojen käsitteleminen on sallittu laissa, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen intressin vuoksi, elleivät rekisteröidyn intressit ja oikeudet henkilötietojen suojaamiseen ole ensisijaisia.

Käsittelemisen perusteena olevat lailliset intressit liittyvät käyttäjätietoihin ja UPOn mahdollisuuksiin arvioida ja kehittää tuotteita sekä palveluita.

3. Henkilötietojen vastaanottaja

Luovutamme henkilötietosi seuraavalle tietojen käsittelijälle:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Puhelinnumero: +386 1 530 78 34

4. Tietojen säilyttämisen kesto


Säilytämme tietojasi niin kauan kuin takuu on voimassa, ellet ole sen voimassaolon aikana tilannut UPOn uutiskirjettä. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen, tietosi poistetaan.

5. Velvollisuus luovuttaa henkilötiedot

Velvollisuutta luovuttaa henkilötietoja ei ole. Tarvitsemme henkilötiedot voidaksemme G.5. Quality Service -palvelussa hallinnoida takuita ja laatia takuutodistuksia.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on useita tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia henkilötietojensa käsittelemiseen.

Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, ota yhteys meihin. Sinulla on seuraavat oikeudet:

• Oikeus tutustua tietoihisi (tietojensaamisoikeus)
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme, ja saada muitakin tietoja.

• Oikaisemisoikeus (oikaiseminen)
Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi virheet korjattua.

• Oikeus poistaa
Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua jo ennen kuin ne poistetaan käytäntömme perusteella.

• Oikeus rajoittaa käsittelemistä
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä. Jos sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä, käsittelemme (säilyttämistä lukuun ottamatta) henkilötietojasi vain suostumuksellasi, paitsi jos niitä tarvitaan vaatimuksen esittämiseen oikeudessa tai sellaista vastaan puolustauduttaessa tai suojattaessa henkilöä tai yhteiskunnan kannalta tärkeitä intressejä.

• Oikeus esittää vastalause
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vastustaa lakiin perustuvaa tai meidän toimestamme tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelemistä.

• Oikeus siirtää tiedot (tietojen siirtäminen)
Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa saada sinusta rekisteröidyt henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Datatilsynet-virastolle. Datatilsynet-viraston yhteystiedot ovat sen sivustolla osoitteessa www.datatilsynet.dk.

1Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antama asetus (EU) 2016/679 fyysisten henkilöiden suojaamisesta henkilötietoja käsiteltäessä, tällaisten tietojen vapaasta vaihtamisesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Artiklan 13 kohdassa 1 säädetään, että rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tietoja tämän henkilötietojen keräämisestä.